i

Parochies VOMMMM

Zondag 24 september is er om 14.00 uur in de kerk in Milsbeek een kinderzegening, met name voor kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt in de VOMMMM-parochies. Maar andere kinderen en hun gezin zijn ook van harte welkom!

Een zegen is een teken van Gods nabijheid en liefde en geeft bescherming en kracht. 
Alle kinderen worden persoonlijk gezegend.

Na afloop is er koffie, thee en limonade en kunnen de ouders de doopschelpen ophalen.