i

Parochies VOMMMM

Misintenties voor de vieringen in Middelaar kunnen worden opgegeven bij:

Lia Leijen, tel. 024-696 28 88