i

Parochies VOMMMM

Diaconie Charitas zet zich in voor hulpbehoeftigen. Zij probeert mensen die in nood verkeren, ongeacht religie of overtuiging, financieel en maatschappelijk bij te staan. Dit zal dan geen structurele hulp zijn. De leden van de werkgroep wijzen die mensen de weg of zoeken naar instanties die daarvoor aangewezen zijn. Zij zoeken voor hen naar wegen om de financiën weer onder controle te krijgen en in deze maatschappij weer volwaardig mee te kunnen draaien.
 

Diaconaal Fonds

Vaak moeten mensen op heel korte termijn geholpen worden. En daar is geld voor nodig! Om de Charitasgroep voldoende draagkracht te geven om deze mensen bij te staan is er een Diaconaal Fonds. De Charitasgroep bestaat volledig uit vrijwilligers, dus komt alles ten goede aan de hulpbehoeftige mens in onze samenleving. Het Diaconaal Fonds heeft een ANBI status.

U kunt hieraan bijdragen door te storten op het volgende rekeningnummer van Diaconie Charitas:
NL 35 RABO 0306 8485 46.
Alvast hartelijke dank!

 

Adventsactie en Vastenactie

Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Diaconie Charitas een actie om geld in te zamelen voor een goed doel: