i

Parochies VOMMMM

De Vastenactie wordt elk jaar georganiseerd door de Werkgroep Diaconie Charitas.

In de weken van de vastentijd staan in de zes kerken van de VOMMMM-parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten op rekeningnummer van Diaconie Charitas: NL35 RABO 0306 8485 46 o.v.v. “Vastenactie".


De opbrengst van Vastenactie 2018 is bestemd voor het werk van de 'Blauwe zusters' in de Russische steden Kazan en Omsk. Deze congregatie, onder leiding van Zr. Anima Christi, heeft kloosters op verschillende plaatsen in de wereld. In Nederland zijn ze gevestigd in Brunssum.


De opbrengst van Vastenactie 2017  was  € 2092,73

De opbrengst van Vastenactie 2016  was  € 3000,17.

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!