i

Parochies VOMMMM

 Tarieven per 1 januari 2015

 Misstipendia  €   15,-
 Jubileumdienst op weeksedag  €  250,-  
   
 Doopsel  Vrije gift
 Eerste Communie    (versiering kerk niet inbegrepen)  €  25,-
 Vormsel  €  25,-
   
 Huwelijk  1)  €  400,-
 Huwelijk, indien van buiten VOMMMM  €  470,-
   
 Uitvaart kerk  1)  €  400,-
 Begeleiding naar crematorium of andere begraafplaats
 na een voorafgaande kerkdienst
 €   50,-
 Begeleiding van een parochiepriester/diaken in een crematorium
 zonder voorafgaande kerkdienst   1)
 €  400,-
 Alleen Avondwake   1)  €  400,-
 Grafrechten 20 jaar  €  730,-


1) De bijdrage wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2015.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.