i

Parochies VOMMMM

Wat is een gezinsviering?

Een gezinsviering is een Eucharistieviering speciaal gericht op kinderen tussen 4 en ongeveer 12 jaar en hun gezinnen.

Deze Missen worden samengesteld en georganiseerd door de werkgroepen gezinsvieringen rond een thema dat aansluit bij het evangelie van de zondag. Dat evangelie wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld en uitgelegd.

De liedjes voor samenzang of gezongen door een kinderkoor zijn afgestemd op het thema van de viering.

Tijdens deze vieringen mogen kinderen een stukje voorlezen, soms ook iets uitbeelden of muziek maken.

Voorbeelden van elk jaar terugkerende gezinsvieringen zijn: Palmpasen, St. Maarten en Kerstmis.
Ook zijn er gezinsvieringen in het kader van de voorbereiding op de Eerste Communie: uitlegviering, presentatieviering en dankviering.

 

Werkgroep gezinsvieringen

Deze werkgroep bereidt de gezinsvieringen voor in overleg met de pastoor.

Taken:

  • PR: zorgen dat het zo goed mogelijk bekend wordt gemaakt (posters, mondelinge reclame op schoolplein)
  • Thema visualiseren: plakkaat? toneelstukje? attributen? (bijv. leeg graf, schaapjes van karton).
  • Leuke verwerking verzorgen: een aandenken aan de viering om mee naar huis te geven: een plaatje, kleurplaat, werkje.