i

Parochies VOMMMM

Kapelaan Sebastian Eriyangalath heeft het VOMMMM verlaten.
Met ingang van 15 september heeft hij van het bisdom een benoeming gekregen in Landgraaf en Schaesberg.

In het weekend van 8/9 september waren zijn laatste Missen in onze parochies.
Na afloop daarvan hebben de parochianen afscheid van hem genomen.

In een mooie toespraak aan het eind van de Mis in Molenhoek op 9 september heeft hij iedereen bedankt voor de prettige samenwerking voor de hulp die hij heeft ontvangen bij het leren van de taal, in de huishouding en bij het wegwijs worden in onze parochies.
Aansluitend was er een afscheidsreceptie in de sacristie.
Zowel de Mis als de receptie waren goed bezocht door parochianen uit de verschillende parochies.

Als cadeau van de gezamenlijke VOMMMM-parochies heeft Sebastian een fotoboek gekregen. Hierin staan foto's van hemzelf samen met de parochianen die met hem gewerkt en gevierd hebben. Het is een selectie uit de vele foto's die mensen uit de verschillende parochies hebben ingediend. Hartelijk dank aan ieder die hieraan bijgedragen heeft!

We danken kapelaan Sebastian voor het werk dat hij voor onze parochies gedaan heeft en wensen hem een goede start in zijn nieuwe parochie.