i

Parochies VOMMMM

We zijn verheugd kapelaan Marc Kessels te mogen verwelkomen als opvolger van kapelaan Sebastian.

De afgelopen weken heeft men hem na de weekendvieringen al persoonlijk kunnen begroeten.
Wie uitgebreider kennis wil maken kan hem thuis bezoeken: hij woont in de pastorie in Ottersum.

We heten hem van harte welkom en wensen hem een goede en gezegende tijd in onze parochies.