i

Parochies VOMMMM

Katechistenopleiding Kairos van Bisdom Roermond biedt cursussen aan op het gebied van Liturgie en Diaconie.

  • Module Diaconie: “Omzien naar de ander, met tools voor vrijwilligerswerk
  • Module Liturgie: “Blijf dit doen om Mij te gedenken”.
    Deze bestaat uit vier los te volgen modules: Acoliet, Koster, Cantor (koorzanger), Lector.

Deze modules worden gegeven op zaterdag bij het bisdom in Roermond en starten in september. Elke module bestaat uit meerdere lesdagen (zaterdagen). Kosten: tussen € 50,- en € 100,- variërend per module.

Meer informatie hierover is te vinden in de folders achterin de kerken of op www.catechistenopleiding.nl.
Folders zijn ook verkrijgbaar op de pastorie in Mook.