i

Parochies VOMMMM

Met ingang van januari 2019 zullen de kerkberichten en mededelingen omtrent kerkdiensten en ook de namen van de overledenen die in de vieringen worden herdacht niet meer worden gepubliceerd in de VIA MookenMiddelaar en de VIA Gennep.

Hiertoe is besloten door de redactie van VIA Limburg, in verband met een intensievere samenwerking met De Limburger.

Het hyperlokale nieuws blijft een plekje krijgen in de VIA Limburg weekkranten. Helaas ontbreekt het de kranten echter aan de ruimte om ál het nieuws op deze manier te kunnen blijven brengen. Om voldoende plek aan het lokale nieuws te kunnen blijven bieden, is noodgedwongen besloten om enkele rubrieken te laten vervallen, waaronder de wekelijkse kerkberichten. Nieuwsgerelateerde berichten over eenmalige bijzondere gebeurtenissen in de parochies kunnen nog wel aangeleverd worden.

Informatie over kerkdiensten is te vinden in ParochieNieuws MMM, ParochieNieuws Ottersum, Dorpsblad Op de Milsbèk, Dorpsblad Ven-Zelderheide en op deze website onder Agenda > Alle vieringen.