i

Parochies VOMMMM

In de maanden juli en augustus geldt een vakantierooster.

Elk weekend zijn er 3 Missen in heel VOMMMM. Elke parochie heeft om de week een Mis.
De ene week: Ottersum, Middelaar, Molenhoek
De andere week: Ven-Zelderheide, Milsbeek, Mook
Wanneer er in een parochie geen Mis is, is er steeds wel een Mis in een naburige parochie.

Door de week zijn er alleen Missen op dinsdagavond in Molenhoek en woensdagochtend in Milsbeek.
Let op: in de weken van 29 juli tot 11 augustus vervallen ook deze Missen.

Dit wijkt af van hetgeen in de parochiebladen vermeld staat!
Bij het ter perse gaan van deze bladen was het nog niet bekend dat een aantal Missen zou komen te vervallen.

Zie voor de actuele informatie:  Agenda.