i

Parochies VOMMMM

Als reactie op het bericht van premier Rutte over de lockdown hebben de bisschoppen op 16 december het volgende besloten:

Alle H. Missen op Kerstavond komen te vervallen.

De overige H. Missen gaan door, volgens het eerder uitgevaardigde protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 met de volgende aanvullingen:

  • Maximaal 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
  • Samenzang is niet toegestaan.

Klik hier voor een overzicht van de eerdere maatregelen.
Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van Bisdom Roermond.