i

Parochies VOMMMM

De komst van een nieuw te benoemen pastoor kan nog enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd zal kapelaan Marc Kessels in samenwerking met zijn broer, pastoor Guido Kessels van de parochies in Gennep, de pastorale taken op zich nemen.

De Missen in het weekend gaan door volgens de regelmaat van het afgelopen jaar (in elke parochie om de week een Mis).
Wat betreft de Missen door de week, de uitvaarten en algemene bereikbaarheid hebben beide priesters de taken verdeeld, zoals te zien is in de overzichten in dit bericht van Kapelaan Kessels.

Voor het bericht over het vertrek van oud-pastoor Martinus Rijs, klik hier.