i

Parochies VOMMMM

Op woensdag 4 november is er een informatieavond voor ouders die hun kind hebben aangemeld of willen aanmelden voor het H. Vormsel.

Locatie: parochiezaaltje bij de St. Martinuskerk in Gennep
Tijd: 19.30-21.00 uur

Pastoor Kessels van de parochies in Gennep zal informatie geven over de betekenis van het H. Vormsel en over de voorbereiding.
De lessen ter voorbereiding worden gegeven door pastoor Kessels, voor de vormelingen van Gennep en VOMMMM gezamenlijk. Ook de Vormselviering op 30 mei is gezamenlijk voor VOMMMM en Gennep.

Aanmelding voor deze avond graag vóór 30 oktober.
Voor meer informatie, zie de brief die de ouders van de groep 8 leerlingen van de scholen in de VOMMMM-parochies hebben ontvangen.

Zie ook de informatie onder Vormsel voorbereiding en aanmelding op deze site.