i

Parochies VOMMMM

In een goed gevulde kerk van Milsbeek hebben we zondag 15 januari in een prachtige mis met gilde-eer afscheid genomen van pastoor René Schols en diaken Jo Gerrits. De viering werd opgeluisterd door een groot koor bestaande uit de leden van verschillende koren uit de zes parochies, onder de bezielende leiding van dirigent Wil Wijers en Phily Leijendeckers aan het orgel.

   

 

 

 

 

 

 

In zijn overweging blikte pastoor Schols terug op zijn 12-jarig pastoraat, eerst in de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, en de laatste jaren eveneens in Middelaar, Mook en Molenhoek. Hij verwoordde de taak van het pastoraal team als volgt: Jezus bij de mensen brengen en zorgen dat mensen Hem blijven ontmoeten.

Ook het gilde had een aandeel in deze viering: het heeft de gildepastoor van zijn taak ontheven door hem de eretekenen te ontnemen, in de hoop dat spoedig een nieuwe gildepastoor zijn taak gaat overnemen.

Na afloop van de Mis heeft het gilde de pastoor naar Dorpshuis 't Trefpunt begeleid, waar hem een druk bezette receptie wachtte.

Pastoor René Schols heeft van het bisdom een nieuwe benoeming gekregen in vijf parochies in Maastricht-West: H. Hart van Jezus in Oud Caberg, H. Christoforus van Caberg, De vier Evangelisten in Malberg, O.L.Vrouw van goede Raad van Malpertuis en Christus Hemelvaart in Pottenberg.
De bisschop heeft toegezegd dat er een opvolger zal komen.

Diaken Jo Gerrits heeft aangegeven per 1 januari 2017 te willen stoppen met zijn werkzaamheden als diaken in de VOMMMM-parochies. Hij zal nog wel beschikbaar zijn als vrijwilliger.