i

Parochies VOMMMM

Op zondag 29 januari was er in de kerk in Molenhoek een gezinsviering met als thema “Met Maria en Jozef naar de tempel”.

Wij vierden het feest van Maria Lichtmis. Dit is het feest dat Jozef en Maria naar de tempel gingen uit dankbaarheid dat Jezus geboren is. De oude Simeon en Anna waren daar ook. Daarom is dit een feest voor jong en oud.

Samen met het kinderkoor St. Frans hebben we vrolijke liedjes gezongen.
De kinderen hebben lichtjes aangestoken en bij Maria neergezet.
Daarna hebben ze een paar gebedjes uitgesproken voor Maria.
In de preek heeft de kapelaan uitgelegd dat we naar Maria mogen gaan met alles wat we moeilijk vinden.
Zoals kinderen vragen: "Mam, mag ik ....." of "Mam, help mij even", zo kunnen wij zeggen: "Maria, ik ben ziek, Maria help mij, Maria, ik vind dit moeilijk ...". Dan neemt ze ons bij de hand en brengt ze ons bij Jezus. En dan kunnen we weer blij zijn.

m.m.v. Werkgroep Gezinsvieringen en Kinderkoor St. Frans