i

Parochies VOMMMM

Op vrijdag 17 februari hebben de communicanten van de zes parochies samen 's middags in de kerk van Molenhoek een deel van de Rozenkrans gebeden voor kinderen die ziek zijn of in de knel. Dit vond plaats in het kader van de voorbereiding op de Eerste Communie.

Eerst kwamen de kinderen bij elkaar in de sacristie.
Daar gaf de kapelaan hun uitleg over bidden: "Wanneer je bidt, gaat je hart open. Dan legt Jezus er een druppeltje liefde in. En als je voor iemand anders bidt, stuurt God een druppeltje liefde naar die ander."
Daarna maakten ze een kaart voor het kind voor wie ze zouden gaan bidden.

Voor de dienst in de kerk kregen ze een lichtgevend rozenkransje (glow in the dark).

In de kerk gingen de kaarten in een grote kartonnen 'brievenbus' die bij het Mariabeeld was neergezet.
Onder leiding van de kapelaan baden ze een deel van de rozenkrans (van elk tientje drie weesgegroetjes) voor de kinderen van wie de voornamen waren doorgegeven en voor alle andere kinderen in de wereld die het moeilijk hebben. Daarbij hebben ze kaarsjes aangestoken en rode rozen naar Maria gebracht.

Tot slot kregen ze van de kapelaan het advies om het rozenkransje ook thuis af en toe te gebruiken. Want "als jullie het altijd in het etuitje laten zitten, geeft het geen licht meer."

Op een 'kaart voor thuis' die ze allemaal meekregen, staat de naam van het kind voor wie ze gebeden hebben, zodat ze ook thuis nog een paar Weesgegroetjes voor hem/haar kunnen bidden.