i

Parochies VOMMMM

Op zondag 11 juni was er in de kerk in Molenhoek een dankviering.

De communicanten van de zes VOMMMM-parochies hebben gedankt voor het afgelopen jaar, waarin ze hun Eerste Communie hebben ontvangen, na verschillende lessen, activiteiten en vieringen ter voorbereiding daarvan.

In de afgelopen maanden hebben de kinderen geld gespaard voor Mary's Meals. De gezamenlijke opbrengst was € 755,78. Tijdens de viering hebben ze dit overhandigd aan een vertegenwoordiger van Mary's Meals Nederland.

De opbrengst van de Vastenactie was eveneens bestemd voor Mary's Meals. Een lid van het kerkbestuur overhandigde een 'cheque' waarop het totaalbedrag vermeld stond: € 2092,73

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.


Na afloop van de Mis was er voor de communicanten en hun ouders gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade en iets lekkers.

m.m.v. Kinderkoor St. Frans o.l.v. Marianne en Chris Albers