i

Parochies VOMMMM

Op zondag 25 juni hebben we het heugelijke feit gevierd dat het Kerkkoor H. Antonius Abt van Ven-Zelderheide 70 jaar bestaat.

Tevens zijn vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Dat zijn: Piet Wijers 70 jaar lid, Theo Hermsen 60 jaar lid, Carola Peeters en Martha Winnen-Hermsen 50 jaar lid en Matthi Brouwers 40 jaar lid.

Velen hebben dit met ons meegevierd tijdens de Heilige Mis van 9.30 uur.
Na deze viering was er bij de kerk gelegenheid om de jubilarissen en het koor te feliciteren onder het genot van een kopje koffie.