i

Parochies VOMMMM

Al meer dan 20 jaar heeft Angeline van der Donk zich op vele manieren met grote toewijding ingezet voor de parochie Molenhoek. Tot haar grote verrassing werd ze tijdens de Mis in de kerk in Molenhoek op zondag 18 november in het zonnetje gezet. Namens het kerkbestuur en de parochiegemeenschap van Molenhoek heeft pastoor Martinus Rijs haar de hoogste kerkelijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt.

Haar werkzaamheden voor de plaatselijke geloofsgemeenschap begonnen in 1996 toen ze secretaris werd van het kerkbestuur van de parochie Molenhoek. Deze functie heeft ze op zorgvuldige en gedegen manier vervuld tot 2012, het jaar van de fusie van de drie kerkbesturen van Middelaar, Mook en Molenhoek (MMM). In deze tijd is er een grote restauratie van de kerk geweest. Sinds genoemde fusie maakt zij deel uit van de kerngroep van de parochie Molenhoek.

In 1997 werd ze secretaris van het bestuur van de Stichting Steunfonds Parochie Molenhoek, een functie die ze nog steeds vervult, na een aantal jaren gewoon lid te zijn geweest. Deze in 1981 opgerichte Stichting heeft ten doel de parochie Molenhoek financieel te ondersteunen.

Iets wat ze jarenlang – en nu nog steeds – met hart en ziel doet is de redactie en vormgeving van het parochieblad, aanvankelijk van Molenhoek, het ‘Kerkeliertje’, en vanaf 2013 gezamenlijk voor de drie MMM-parochies.
Tot voor kort heeft ze het contact onderhouden met nabestaanden over de grafrechten en andere aspecten van de begraafplaats in Molenhoek.

Ook heeft ze verschillende taken vervuld in verband met de vieringen in het weekend: jarenlang konden bij haar de misintenties worden opgegeven. Na het vertrek van Zuster Catharina in 2014 maakte Angeline deel uit van de kostersgroep en sinds jaar en dag is ze collectant.

Angeline heeft ervoor gezorgd dat er twee prachtige documenten over de kerk en parochie van Molenhoek zijn. In 2006 heeft ze, samen met Petra Beij-Sutmuller het mooie boek Molenhoek – aan de rand van de Mookerheide geschreven, en in eigen beheer uitgebracht. Hierin worden de geschiedenis van de kerk, de geschiedenis en rol van Passionisten in Molenhoek, de parochie en de geloofsgemeenschap van Molenhoek uitvoerig beschreven.
In 2016 heeft zij opnieuw een boek geschreven, samen met anderen, over de kerk in Molenhoek onder de titel “Een kerk vol kunst”, met vele foto’s geïllustreerd.

Angeline regelt ook al geruime tijd de Open Monumentendag in de kerk van Molenhoek, waarbij zij er niet alleen voor zorgt dat de kerk open is op die dag en bemenst, maar ook dat er dan een prachtige fototentoonstelling is in de kerk. Zij verzorgt dan ook de rondleidingen voor de bezoekers.

Verder heeft ze mede het initiatief genomen om het laantje in het oorspronkelijke patersbos te vernoemen naar de zusters Passionistinnen. Dit laantje kreeg, na goedkeuring in de gemeenteraad, de naam: Passionistinnenlaantje. Ook werd door haar toedoen het paterskerkhof in ere hersteld.

Angeline, hartelijk dank voor al het werk dat je gedaan hebt en nog steeds doet. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!