i

Parochies VOMMMM

Op zondag 9 oktober was er een gezinsviering in de kerk in Molenhoek.

Het thema van deze viering was: Jezus houdt van melaatsen. Jij ook?

Er zijn ook vandaag de dag nog veel mensen die er niet bij horen,
net als de melaatsen in de tijd van Jezus.
Bij Jezus telden de melaatsen wel mee.
Aan wie wordt er tegenwoordig voorbij gelopen?
Wie durft het voor deze mensen op te nemen?
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niemand buitensluiten?

De viering werd opgeluisterd door kinderkoor St. Frans o.l.v. Marianne en Chris Albers.