i

Parochies VOMMMM

Voorbereiding

Een goede voorbereiding op het Vormsel is belangrijk, zodat het bewust wordt ontvangen en de vormeling de uitwerking ervan in zijn/haar leven mag ervaren. Daarom zijn er verschillende bijeenkomsten ter voorbereiding op het Vormsel.

De Vormselvoorbereiding voor tieners bestaat uit een reeks lessen die in hun geheel verplicht zijn voor deelname. De lessen zijn praktisch onderricht hoe je als gelovige kunt leven. Er zijn liederen, spelletjes, leerstof en praktijkoefeningen (stilte houden, naar je hart luisteren, bidden).

Daarnaast zijn er een persoonlijk kennismakingsgesprek met de pastoor en een dankviering.

De Vormselviering is op maandag 10 juni 2019 (2e Pinksterdag) om 11.00 uur in de kerk in Milsbeek.


Informatie

Op maandag 1 oktober 2018 is er om 20.00 uur een informatieavond geweest voor ouders van wie de kinderen het sacrament van het Vormsel willen ontvangen. Deze avond was voor de 6 parochies samen in de sacristie bij de kerk in Molenhoek. De ouders van de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in de VOMMMM-parochies hebben via school een brief hierover ontvangen. Deze brief kunt u ook hieronder downloaden:

Tijdens deze avond is aandacht besteed aan de betekenis van het Vormsel en is een aantal praktische zaken rond de organisatie en de voorbereiding aan de orde gekomen.

Informatie over de lessen en overige bijeenkomsten die op de ouderavond is uitgedeeld kunt u hieronder downloaden.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden voor het Vormsel middels het aanmeldingsformulier dat uw kind in september via de school ontvangt. Dat formulier kunt u ook hieronder downloaden:

Voor vragen kunt u contact opnemen met pastoor Martinus Rijs, bij voorkeur telefonisch.
zie Pastoraal team