i

Parochies VOMMMM

Gezinsviering

Een gezinsviering is een Eucharistieviering speciaal gericht op kinderen tussen 4 en ongeveer 12 jaar en hun gezinnen. Deze Missen worden samengesteld en georganiseerd door de werkgroepen gezinsvieringen rond een thema dat aansluit bij het evangelie van de zondag. Dat evangelie wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld en uitgelegd. De liedjes voor samenzang of gezongen door een kinderkoor zijn afgestemd op het thema van de viering. Tijdens deze vieringen mogen kinderen een stukje voorlezen, soms ook iets uitbeelden of muziek maken.

Elk jaar terugkerende gezinsvieringen zijn: Sint Maarten, Palmpasen en een aantal vieringen in het kader van de voorbereiding op de Eerste Communie: uitlegviering, presentatieviering, communieviering, dankviering.

 

Kinderwoorddienst

Een kinderwoorddienst is een voor kinderen aangepaste dienst van het woord die door een vrijwilliger wordt begeleid in de sacristie. De kinderen volgen een eigen programma met een lied, gebed, Bijbelverhaal met korte uitleg en verwerking. Halverwege de viering komen de kinderen weer terug in de kerk.

Er zijn kinderwoorddiensten in de kerk in Molenhoek in de Advent en op Eerste Paasdag.

 

Knutselmiddagen

Twee keer per jaar wordt er voor de kinderen een knutselmiddag georganiseerd in de sacristie:

Ter gelegenheid van het feest van Sint Maarten
Deze knutselmiddag wordt meestal gehouden op de zaterdagmiddag voor de gezinsviering over Sint Maarten. Eerst wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. Daarna mogen de kinderen onder begeleiding van vrijwilligers en ouders lampions maken.

Ter gelegenheid van de Advent
In het begin van de Advent is er in Milsbeek voor kinderen de gelegenheid om een adventskrans te maken.
(In Molenhoek gebeurt dit bij de kinderwoorddienst tijdens de Mis op de 1e zondag van de Advent.)

Ter gelegenheid van Palmpasen
Deze knutselmiddag wordt meestal gehouden op de zaterdagmiddag voor Palmzondag. Eerst worden de belangrijkste gebeurtenissen van de Goede Week verteld, waarbij de meeste aandacht is voor het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Daarna versieren de kinderen een Palmpasenstok met crêpepapier, pinda’s, rozijnen, chocolade-eitjes en een broodhaantje.
Tijdens een aansluitende bijeenkomst in de kerk worden de Palmpasenstokken gezegend en mogen de kinderen ermee een rondje door de kerk lopen.

 

Kinderkerk

Er wordt gewerkt aan het opzetten van eenvoudige vieringen speciaal gericht op jonge kinderen. De bedoeling van de kinderkerk is om kinderen op laagdrempelige manier vertrouwd te maken met de basiselementen van een viering in de kerk: luisteren naar een Bijbelverhaal, een gebedje, een liedje. Na afloop maken ze een knutselwerkje en is er limonade voor de kinderen en koffie/thee voor de ouders.

Deze bijeenkomsten zullen maandelijks plaatsvinden, afwisselend in Ottersum en in Molenhoek.

 

Kinderzegening

Een zegen is een teken van Gods nabijheid en liefde en geeft bescherming en kracht. Een kinderzegen heeft een Bijbelse achtergrond en verwijst naar Jezus die de kinderen zegende. Zo mogen de kinderen ook nu worden gezegend.

Eén keer per jaar wordt op een zondagmiddag een kinderzegening gehouden. Deze is met name voor kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt in de VOMMMM-parochies. Tevens worden dan de doopschelpen meegegeven.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie, thee of limonade in de tuin van de kapelanie.

Deze viering vindt elk jaar in een andere parochie plaats en begint doorgaans om 14.00 uur.

De ouders krijgen hier een uitnodiging voor. 
Natuurlijk zijn ook andere ouders met hun kinderen welkom.

 

Kerstspel

Op Kerstavond is er in verschillende parochie een Kerstspel voor gezinnen met kinderen. Kinderen beelden het Kerstverhaal uit en zingen Kerstliedjes.

 

Kinderkoor St. Frans

Voor meer informatie zie: www.kinderkoorstfrans.nl