i

Parochies VOMMMM

Tarieven per 1 januari 2015

 Misstipendia  €  13,-
   
 Jubileumdienst op weeksedag (niet-deelnemer kerkbijdrage)  €  210,-
   
 Doopsel  Vrije gift
 Doopkaars naar keuze vanaf   €  10,-
 Eerste Communie  (versiering kerk niet inbegrepen)  €  25,- 
 Vormsel  €  25,-
   
 Huwelijk  
 Trouwdienst (niet-deelnemers kerkbijdrage)  1)  €  384,-
 In eerste jaar van economische zelfstandigheid wordt 50% berekend    1)  €  192,-
 Na een jaar economische zelfstandigheid geldt vol tarief    1)  €  384,-
 Bloemen voor eigen rekening (overleg bloemengroep)  
 Trouwkaars naar keuze vanaf  €  15,-
   
 Uitvaart  
 Uitvaart (niet-deelnemers kerkbijdrage)    1)  €  384,-
 Bij uitvaart voor koor en organist    2)  €   70,-
 Begeleiden naar crematorium na voorafgaande kerkdienst  €   50,-
 Dienst crematorium zonder uitvaart in de kerk  €  320,-
 Alleen avondwake  €  160,-
   
 Kerkhof  
 Grafrechten enkel/dubbelgraf voor 20 jaar     3)  €  730,-
 Kindergraven idem     3)  €  730,-
 Grafrechten voor deelnemers kerkbijdrage    1)    3)  €  550,-
 Urnengraf idem (kolom en deksel niet inbegrepen) 20 jaar      3)  €  730,-
 Verlenging grafrechten voor 10 jaar  (geldt ook voor urnengraf en kindergraf)  €  370,-
 Grafdelven enkeldiep/dubbeldiep  €  370,-

 

1) De bijdrage wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
Bij een huwelijk: indien niet economisch zelfstandig geldt deelname ouders.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is door het Bisdom vastgesteld op € 100,-- voor 2015.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
Indien minder wordt bijgedragen zal het kerkbestuur de bijdrage over de laatste 3 jaar vaststellen en het in rekening te brengen tarief bepalen.

2) Deze kosten worden altijd in rekening  gebracht.

3) Inclusief kosten ruiming graf  (einde grafrechten).