i

Parochies VOMMMM

In maart en april 2021 heeft pastoor Theo Miedema met zijn hond Duco een aantal zaterdagen gewandeld van kerk naar kerk om de verbondenheid van de parochies symbolisch uit te drukken. Iedereen die wilde kon meelopen. Onderweg werd na circa een uur gepauzeerd met een kop koffie of thee.

Deze wandelingen zullen worden voortgezet en wel op ochtend van de laatste zaterdag van de maand.
Wanneer de pastoor verhinderd is, zal een lid van het kerkbestuur meewandelen.
Meer informatie hierover volgt.