i

Parochies VOMMMM

Bijgewerkt op 20 februari 2017

Op deze website vindt u actuele en praktische informatie over het VOMMMMM: het samenwerkingsverband van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek.

Op de foto ziet u de plaats waar de Maas en de Niers, de twee rivieren waar de VOMMMM-parochies aan grenzen, bij elkaar komen. Deze foto drukt de verbondenheid van de 6 parochies uit.
In het logo zijn de kerken van de 6 parochies verenigd.

Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten.
We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!

Voor de tijden en locaties van de vieringen, zie Agenda.

In de Nieuwsberichten hieronder kunt u lezen welke bijzondere activiteiten en/of vieringen in de komende tijd zullen plaatsvinden.

Voor activiteiten / bijzondere vieringen die al hebben plaatsgevonden, kijk in het  Archief.
Recentelijk toegevoegd: Uitlegviering, Maria Lichtmis, Kinderen bidden voor kinderen

 

Nieuwsberichten

Presentatieviering Communicanten

Op zondag 12 maart is er om 11.00 uur in Milsbeek een gezinsviering, waarin de kinderen die in mei in de VOMMMM-parochies de Eerste Communie gaan doen zullen zich voorstellen.

Lees meer...

Vormselviering

Tijdens de Mis op zaterdag 1 april om 19.00 uur in de kerk in Milsbeek zullen 11 tieners uit de VOMMMM-parochies het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Lees meer...

Contact in periode zonder pastoor

Op zondag 15 januari hebben we afscheid genomen van pastoor René Schols en diaken Jo Gerrits.
Het bisdom heeft toegezegd dat er een nieuwe pastoor benoemd zal worden. Zolang er geen pastoor is, worden alle pastorale zaken behartigd door kapelaan Martinus Rijs.

Lees meer...

Opbrengst Adventsactie

Tijdens de Advent stonden achter in de kerken offerblokken of bussen om gelden in te zamelen t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben.

Lees meer...