i

Parochies VOMMMM

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de Mis bij de voorbeden vermeld en - wanneer bijtijds doorgegeven - in het parochieblad en het plaatselijk nieuwsblad opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.

Misintenties kunnen opgegeven worden bij de bij een contactpersoon hiervoor in het betreffende kerkdorp: