i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw:  
Rekeningnummer  Parochie Ottersum:  NL35 RABO 0140 6020 89
   
Alleen kerkgebouw:  
Steunfonds Parochie Ottersum:   NL70 RABO 0140 6024 29

 

Zie ook de brief Kerkbalans 2018

De parochie Ottersum heeft een ANBI-status.
Voor de publicatiewebsite, klik hier.