i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw:  
Rekeningnummers  Parochie Molenhoek NL86 RABO 0131 6319 69
   
Alleen Kerkgebouw:  
Steunfonds Parochie Molenhoek* NL30 RABO 0131 6546 08
Steunfonds Parochie Molenhoek* NL41 INGB 0005 2403 86


*Bij storting voor het Steunfonds vindt niet de gebruikelijke afdracht aan bisdom en dekenaat plaats.
Deze bijdragen worden geheel besteed aan de eigen parochie.


Overige informatie

Zie ook de brief Kerkbalans 2017

De parochie Molenhoek heeft een ANBI-status.
Voor de publicatiewebsite, klik hier.

Steunfonds Parochie Molenhoek

Voor de jaarrekening 2016, klik hier.

Voor het beleidsplan, klik hier.

Voor overige gegevens, klik hier.