i

Parochies VOMMMM

 

Dringend een priester nodig?

Tel. 024 696 13 90  /  06 48 46 50 01 (pastoor Theo Miedema)
Bij geen gehoor: Tel. 06 23 76 68 73  (parochietelefoon, Vera Dijkman)

Op deze website vindt u actuele en praktische informatie over het VOMMMM: het samenwerkingsverband van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek.

In de Nieuwsberichten hieronder kunt u lezen welke bijzondere activiteiten en/of vieringen in de komende tijd zullen plaatsvinden.

Links om belangrijke informatie snel te vinden: 

Nieuwsberichten

Orgelconcert in Ottersum 22 mei

Op zondag 22 mei a.s. is er weer een concert op het prachtige Pels-Flentroporgel in de kerk van Ottersum.

Lees meer...

VOMMMM voor Oekraïne

Op verschillende plaatsen zijn vele mensen in actie om de inwoners van Oekraïne te helpen.
Ook vanuit de parochies VOMMMM kunt u uw steentje bijdragen.

Lees meer...

Doneren aan uw parochie via QR-code

Naast de gangbare manier van geld doneren, is het nu ook mogelijk om digitaal te doneren, via de QR-code van uw parochie.

Lees meer...

Corona update per 25 februari

Aansluitend bij de versoepelingen door de overheid hebben de bisschoppen besloten tot een versoepeling van de coronamaatregelen voor de R.-K. kerk met ingang van 25 februari:

Lees meer...

Privacywet

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, informeren wij u over het volgende:

Lees meer...

Waar wilt u aan meewerken in uw parochie?

De parochies draaien dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook u kunt meewerken in werkgroepen of met het uitvoeren van gewone, maar belangrijke taken.

Lees meer...