i

Parochies VOMMMM

Onder (bege)leiding van dirigent en/of organist ondersteunen verschillende (kerk)koren de liturgie met hun zang in combinatie met samenzang. Ook zijn er vieringen met alleen samen­zang. Hierin is plaats voor cantores (voorzangers).
Soms worden gastkoren uitgenodigd.

Het belang van koren kan niet genoeg worden benadrukt. Vroeger zei men dat zingen dubbel bidden was. Zo beleven we dat misschien niet meer zo. Maar muziek (ook met je stem als instrument maak je muziek) maakt de sfeer, zet de toon zogezegd. Een mooi lied raakt de mensen, opent hun hart. En dat is in wezen een vorm van bidden.

Bent u geïnteresseerd in het meezingen in een koor, loop dan gerust eens binnen tijdens een repetitie of spreek een van de koorleden aan na een viering. Ook kunt u contact opnemen met uw parochie of met het secretariaat van de VOMMMM-parochies: zie onder Contact.

Alle parochies hebben één of meer koren. Voor meer informatie, kijk bij de parochies: