i

Parochies VOMMMM

Voor een mooie en duidelijke uitleg over dit sacrament:
zie de website van Parochiefederatie Sevenum, Kronenberg & Evertsoort.

 

 

 

 

 

 

 

Roeping

Wat vraagt God van mij?

Dat is een vraag die ieder die bewust christen is zich op een gegeven moment kan stellen. Word je aangetrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en zijn Kerk? Denk je aan een leven als religieus? Wil je je graag gaan inzetten in de parochie, maar weet je niet hoe? Gaan je gedachten uit naar het priesterschap of het diaconaat?

Schuif deze vragen over je levenskeuze niet aan de kant. Degenen die willen nagaan of zij misschien door de Heer worden geroepen om priester te worden kunnen eens praten met mensen die al eerder hiervoor hebben gekozen. Of spreek er in alle rust eens over met iemand die je kan adviseren. In ieder bisdom en bij religieuze orden en congregaties zijn daarvoor contactpersonen beschikbaar.
Ook kan het goed zijn om zelf stil te worden, ergens de stilte op te zoeken. Wie weet, ontdek je dan bij jezelf dat de Heer tegen jou zegt: “Kom, volg Mij”.

Meer informatie

Zie de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam voor aanbevolen literatuur over dit sacrament.