i

Parochies VOMMMM

Overkoepelende werkgroepen / vrijwilligers

Deze groepen vrijwilligers verrichten werkzaamheden voor de gezamenlijke VOMMMM-parochies.

  • Kerkbestuur
  • Voorbereiding Eerste Communie
  • Leiding geloofsavonden
  • Tienergroep


Lokale werkgroepen en personen

Dit zijn alle werkgroepen en personen die zich bezighouden met uitvoerende taken in elk kerkdorp.
Voorbeelden hiervan zijn te zien in onderstaande tabel.

Voorbereiding
vieringen

In de vieringen Inrichting en
onderhoud kerk
Contactpersonen
Administratie
Misintenties Lectoren Kosters Contactpersoon parochie
Avondwake Collectanten Bloemen Financiële administratie
  Misdienaars Wassen Kerkhofadministratie
  Acolieten Koper poetsen Redactie parochieblad
  Koren Interieurverzorgers  
  Organisten Beheer/onderhoud gebouwen  
    Beheer/onderhoud kerkhof  

 

Zie ook de informatie onder Meedoen > Vrijwillig meewerken.
Zie ook de knop 'Vrijwillig meewerken' onder de parochies in het menu links.

Wilt u graag meewerken?  Of kent u iemand die wil meewerken?
Neem dan contact op met uw parochie of met het secretariaat van de VOMMMM-parochies (zie Contact).