i

Parochies VOMMMM

Overkoepelende werkgroepen

Deze werkgroepen zijn bij voorkeur samengesteld uit vertegenwoordigers van elk kerkdorp. Zij maken samen met het pastoraal team het beleid op een van deze pastorale gebieden en overleggen met de lokale werkgroepen en personen.

  • Liturgie VOMMMM


Lokale werkgroepen en personen

Dit zijn alle werkgroepen en personen die zich bezighouden met uitvoerende taken in elk kerkdorp.
Voorbeelden hiervan zijn te zien in onderstaande tabel.

Voorbereiding
vieringen

In de vieringen Inrichting en
onderhoud kerk
Contactpersonen
Administratie
Liturgie Lectoren Kosters Contactpersoon parochie
Gezinsvieringen Collectanten Bloemen Financiële administratie
Avondwake Misdienaars Wassen Kerkhofadministratie
Misintenties Acolieten Koper poetsen Redactie parochieblad
  Koren Interieurverzorgers  
  Organisten Beheer/onderhoud gebouwen  
    Beheer/onderhoud kerkhof  

 

Zie ook de informatie onder Meedoen > Vrijwillig meewerken.
Zie ook de knop 'Vrijwillig meewerken' onder de parochies in het menu links.

Wilt u graag meewerken?  Of kent u iemand die wil meewerken?
Neem dan contact op met uw parochie of met het secretariaat van de VOMMMM-parochies (zie Contact).