i

Parochies VOMMMM

Het sacrament

Het Doopsel is een ritueel van de Katholieke Kerk waarbij de priester water giet over het hoofd van de dopeling, terwijl hij zegt: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest".
Hierdoor wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van alle Christenen.

Door de Doop word je als kind van mensen ook heel uitdrukkelijk kind van God. God komt dan met zijn Geest in jouw hart. Jezus komt in je wonen, waardoor je zijn weg kunt gaan.

Door de Doop krijg je toegang tot alle andere sacramenten van de Kerk. De sacramenten die volgen op de Doop zijn Communie en Vormsel. Door deze drie sacramenten word je volledig lid van de Katholieke Kerk.

Voorbereiding

Voor informatie over voorbereiding en aanmelding, klik hier

 

Meer informatie

Zie de website van Bisdom Haarlem - Amsterdam voor aanbevolen lectuur over dit sacrament.