i

Parochies VOMMMM

De opbrengst van de Vastenactie 2024 in de VOMMMM-parochies is bestemd voor de steun aan mensen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de gevolgen van  klimaatveranderingen.

Hiermee sluiten we aan bij de projecten die het bisdom tijdens deze vastentijd wil ondersteunen.

De projecten van Vastenactie en haar lokale partner zijn dit jaar:

  • het aanleggen van vier waterputten met pompen op zonnepanelen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water.
  • Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. 
  • Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. 

Voor meer informatie zie: Missiebureau Bisdom Roermond

In de weken van de vastentijd staan bussen in de kerken van de VOMMMM-parochies waarin u uw bijdrage kunt deponeren.
Tevens is het mogelijk om geld te storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:
NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Vastenactie'.

Doet u weer mee?