i

Parochies VOMMMM

Het motto van  Adventsactie 2022  was: 'Ieder kind een goede start'. 

De opbrengst is:  € 368,80
Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.

 
Tijdens de Advent van de afgelopen jaren was de opbrengst van de actie bestemd voor Mary's Meals.

De opbrengst van  Adventsactie 2021  was   € 1.162,-

De opbrengst van  Adventsactie 2020  was   € 1.534,75

De opbrengst van  Adventsactie 2019  was   € 1.066,01

De opbrengst van  Adventsactie 2018  was:  € 3.915,00

De opbrengst van  Adventsactie 2017  was:  € 2.653,55

Tijdens de Advent in 2015 en 2016 heeft Diaconie Charitas geld ingezameld t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben. Dank zij uw giften zijn weer enkele mensen geholpen aan onderdak en financieel en maatschappelijk ondersteund.

De opbrengst van  Adventsactie 2016  was:  €   715,69

De opbrengst van  Adventsactie 2015  was:  € 1005,23