i

Parochies VOMMMM

In maart-mei 2022 heeft een eerste ronde parochiebijeenkomsten plaatsgevonden.
zie: In gesprek met elkaar tijdens parochiebijeenkomsten.