i

Parochies VOMMMM

Er komt een tweede ronde parochiebijeenkomsten.

Voor de eerste ronde, die heeft plaatsgevonden in maart-mei 2022,
zie: In gesprek met elkaar tijdens parochiebijeenkomsten.

Wanneer de data voor de nieuwe bijeenkomsten bekend zijn, zullen ze hier bekend gemaakt worden.