i

Parochies VOMMMM

Op verschillende plaatsen zijn vele mensen in actie om de inwoners van Oekraïne te helpen.
Ook vanuit de parochies VOMMMM kunt u uw steentje bijdragen.

  • Doneer paracetamol en multivitamines voor kindertehuizen.
    Diaken Jo Gerrits, die zes jaar in onze parochies werkzaam is geweest, heeft een goede kennis die al 20 jaar als vrijwilliger in Oekraïne werkt. Deze rijdt regelmatig op en neer tussen Nederland en Oekraïne en zal de ingezamelde medicijnen en vitamines erheen brengen.

  • Kom naar de gebedsbijeenkomsten elke vrijdagavond in de kerk in Molenhoek (19.00 - 20.00 uur) en bid mee voor vrede!

  • Natuurlijk kunt u ook thuis bidden, bijvoorbeeld met dit gebed om vrede.

  • De tieners van de Tienergroep van VOMMMM en Gennep hebben zetten zich ook ingezet voor Oekraïne.
    In Molenhoek en in Gennep hebben ze na afloop van twee vieringen wafels, bloemstukjes, vogeltjes van wol en decoratieve eitjes van klei verkocht.

    Zie ook deze folder.