i

Parochies VOMMMM

Het sacramentDoor het ontvangen van Doopsel, Communie en Vormsel (de drie initiatiesacramenten) word je volledig opgenomen in de Katholieke Kerk.

Bij het ontvangen van het sacrament van het Vormsel kiest de vormeling er zelf voor om door te gaan op de bij het Doopsel ingeslagen weg.

Na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, ontvingen de apostelen Gods Geest, waardoor ze de moed kregen om over hun geloof te spreken. Zo ontvangt ook de vormeling de kracht van de heilige Geest om zich tot gelovig mens te ontwikkelen, voor zijn geloof uit te komen en het uit te dragen.

Dit gebeurt door hernieuwing van de doopbeloften en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, waarna de Heilige Geest over de vormelingen wordt afgeroepen en ze onder handoplegging worden gezalfd met chrisma. Hierdoor ontvangen ze opnieuw de heilige Geest met zijn zeven gaven die ze nodig hebben om te doen wat Jezus heeft voorgedaan en te handelen in de geest van Jezus.

De heilige Geest toont ons de weg van God. Maar daarvoor is het belangrijk om de heilige Geest, die we hebben ontvangen bij de Doop en het Vormsel, te blijven activeren. Dat kunnen we doen door in de Bijbel te lezen en door te bidden. Hoe dat moet leren de vormelingen bij de voorbereiding.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of een plaatsvervanger tijdens een feestelijke Eucharistieviering in één van de zes kerkdorpen. Dat gebeurt meestal op de leeftijd van 12-13 jaar, maar ook volwassenen kunnen het vormsel ontvangen.

 

Voorbereiding en aanmelding

Voor informatie over voorbereiding en aanmelding, klik hier