i

Parochies VOMMMM

Het gezamenlijke VOMMMM-kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor functioneert voor de verschillende parochies als ware het een kerkbestuur voor elk van de zes parochies. Dat betekent dat dezelfde personen in het kerkbestuur van elke parochie zijn benoemd. In het Bestuursconvenant, goedgekeurd door de bisschop van Roermond, ligt vast hoe de samenwerking van deze zes kerkbesturen vorm krijgt.

Namens iedere parochie zit er in het kerkbestuur een benoemd lid als vertegenwoordiger.
De secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen geen parochie.
De leden worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna verlening mogelijk is met een tweede periode van 4 jaar.

De intentie is om te komen tot één gezamenlijk beleid op de terreinen van de liturgie, de verkondiging, de diaconie, personeel & organisatie, financiën en gebouwen, daarbij terdege rekening houdend met de verschillen zoals deze historisch in de parochies gegroeid zijn.

De samenstelling van het kerkbestuur is als volgt:

Voorzitter: Pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: benoeming van Jacq Thomassen-Mans is aangevraagd bij het Bisdom

Penningmeester: Rob Peperzak

Interne en externe communicatie: Jacq Thomassen-Mans

Gebouwen / Kerkhof / Pacht / Kunst: Wim Thoonen

Diaconie: André Kolodziejak

Contactgegevens:

Tel. 06 14 54 31 03      E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Interne ontwikkelingen

Januari 2024

Per 1 januari 2024 is een eind gekomen aan de tweede zittingstermijn van vier jaar van Elena Jongen-Janner is verlopen per 1 januari 2024.
Elena wenst geen verdere verlening van haar lidmaatschap van het kerkbestuur.
De functie van secretaris wordt overgenomen door Jacq Thomassen-Mans.

Oktober 2022

Die meningsverschillen zijn inmiddels opgelost. Daarom heeft Rob Peperzak op het verzoek van pastoor Miedema zijn besluit om op te stappen heroverwogen. Hij zal al zijn functies blijven uitvoeren. Kortgeleden heeft het bisdom pastoor laten weten dat de ontslagaanvraag van Rob Peperzak geannuleerd is. De ontslagaanvraag was nog niet in behandeling genomen door het bisdom. Daarom ook heeft Rob de afgelopen tijd zijn oude taak als penningmeester nog steeds formeel uitgevoerd. Rob zal dat dus de komende tijd ook blijven doen.
Het kerkbestuur is blij dat Rob zich wil blijven inzetten voor de belangen van onze parochies op een moment dat kerkbestuur en parochies met veel dringende zaken geconfronteerd worden.

Augustus 2022

Medio augustus 2022 hebben twee leden van het kerkbestuur hun ontslag ingediend: Ellis Wiendels als kerkbestuurslid en Rob Peperzak als kerkbestuurslid en penningmeester. Dit gebeurde n.a.v. een verschil van mening binnen het kerkbestuur over een aantal zaken. Het kerkbestuur vindt dit erg jammer en beraadt zich over hoe nu verder. Beide bestuursleden hebben zich met hart en ziel ingezet voor kerk en gemeenschap. Het kerkbestuur is hen hiervoor erg dankbaar.