i

Parochies VOMMMM

In een aantal parochies is een werkgroep Diaconie Ziekenbezoek. De leden van deze werkgroepen bezoeken regelmatig parochianen die thuis ziek zijn of zijn opgenomen in een ziekenhuis of zorgcentrum in de regio, althans voor zover zij van hun opname op de hoogte zijn.

Stelt u het op prijs dat iemand van de werkgroep Ziekenbezoek op bezoek komt, of kent u iemand die ziek is en behoefte heeft aan een bezoek, geeft u dit dan even door via het secretariaat tijdens de openingstijden,
zie onder Contact  > VOMMMM.
Voor Middelaar kunt u ook contact opnemen met Maria Peters Sengers, tel. 024-6962683.

Wilt u graag een bezoek van iemand van het pastoraal team,
zie onder Parochie nodig > Gesprek / bezoek.