i

Parochies VOMMMM

Tarieven

De 6 parochies VOMMMM hanteren dezelfde tarieven voor de verschillende diensten (misintenties, huwelijk, uitvaart, misintenties, enz.. )

Let op: op de lijst achter bovenstaande link staan alleen de tarieven die door het kerkbestuur van de parochies worden vastgesteld. Tarieven voor het delven en sluiten van een graf vallen daar niet onder. Daarvoor kunt u contact opnemen met Hanhart Graaftechnieken.

Rekeningnummers en Kerkbalans

Voor de rekeningnummers van de verschillende parochies, klik hieronder op de link van de parochie.
Hier vindt u ook de Brief Kerkbalans 2024 van uw parochie.


Kerkbijdrage

Geregeld en goed onderhoud van onze kerkgebouwen, kapellen, pastorieën, kost veel geld. De parochies hebben ook inkomsten nodig om het pastoraat in deze geloofsgemeenschap mogelijk te maken.

De parochies zijn voor een groot deel aangewezen op de vrijwillige solidariteitsbijdragen van de actie Kerkbalans 2024.
Richtbedrag voor kerkbijdrage is €130,- per jaar. Maar uiteraard is elk bedrag welkom. Ieder wordt uitgenodigd tot een bijdrage naar draagkracht. Doet u ook mee?

Omdat elke parochie geheel zelfstandig is, komt uw kerkbijdrage helemaal ten goede aan uw eigen parochie. De financiën van de zes parochies blijven strikt gescheiden.

Onze parochies zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u zich voor meerdere jaren verplicht tot het betalen van een gift aan de parochie – ook als uw bijdrage alleen bestemd is voor het in stand houden van het kerkgebouw – is een dergelijke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Een formulier hiervoor is via de penningmeester op te vragen.
Voor het Steunfonds Molenhoek is ANBI-status aangevraagd.

Verder willen wij u wijzen op de mogelijkheid van geld nalaten aan de kerk.
Voor meer informatie hierover of voor andere vragen betreffende de financiën van de VOMMMM-parochies kunt u terecht bij de penningmeester van het Kerkbestuur.