i

Parochies VOMMMM

  Zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, verzoening, huwellijk, wijding en ziekenzalving.

De Kerk kent zeven speciale momenten waarop God heel dichtbij is en ons wil helpen: de sacramenten. God wil ons iets geven: liefde, kracht, moed, bescherming, troost...

Dit doet Hij in de kerkgemeen­schap door een priester die Christus vertegenwoordigt en tegenwoor­­dig stelt.
Elk sacra­ment is in zijn kern een gelovige ontmoeting met Jezus Christus. Het is een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid en geeft de genade van God.
 
Sacramenten hebben een objectieve werking; een sacrament werkt als het ware ‘vanuit zichzelf’, mits de bedienaar de intentie heeft ‘te doen wat de Kerk doet’. Maar of Gods toenadering ons ook werkelijk bereikt, hangt af van onze openheid hiervoor.
 
Bij een aantal sacramenten is een goede voorbereiding belangrijk, zodat ze bewust worden ontvangen en je de uitwerking ervan in je leven mag ervaren. Daarom zijn er bijeenkomsten ter voorbereiding op het Doopsel op volwassen leeftijd, de Eerste Communie, het Vormsel en het Huwelijk.
 
Drie van deze sacramenten behoren tot de initiatie - de volledige opname in de katholieke Kerk:
 
Er zijn twee sacramenten van genezing, vergeving, herstel en bemoediging:
 
En er zijn twee sociale sacramenten of sacramenten van dienst aan de geloofsgemeenschap:
 

Meer informatie

Voor informatie over de sacramenten, zie onder de submenu's.
Zie ook de website van Bisdom Haarlem - Amsterdam.