i

Parochies VOMMMM

Gesprek

Wanneer u graag een persoonlijk gesprek wilt, neem dan gerust contact op met pastoor Theo Miedema voor een afspraak.
Dit kunt u ook doen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou hebben van een priester.
Zie onder  Contact > Pastoraal team.

Huis- en ziekenbezoek

De pastoor bezoekt graag parochianen die thuis ziek zijn of zijn opgenomen in een ziekenhuis of zorgcentrum in de regio, althans voor zover hij van hun opname op de hoogte is.

Stelt u het op prijs dat de pastoor op bezoek komt, of kent u iemand die ziek of eenzaam is en behoefte heeft aan een gesprek, bel of mail dan gerust.
Zie onder Contact > Pastoraal team.
U kunt het ook doorgeven via het secretariaat tijdens de openingstijden.
Zie onder Contact > VOMMMM

Wilt u graag een bezoek van iemand van de werkgroep Ziekenbezoek,
zie onder Zorg voor elkaar > Ziekenbezoek.