i

Parochies VOMMMM

Palmpasenstokken in  Middelaar: de Goede Week in het klein

Ze hadden veel schik, de kinderen die op woensdag 5 april op basisschool De Staaij in Middelaar 23 prachtige Palmpasenstokken maakten. Vooral de stickertjes van vlinders en bloemen en de snoepjes in de vorm van eitjes en kuikentjes werden volop verwerkt tot een kleurig geheel.

De Staaij bood alle medewerking aan om kinderen onder schooltijd creatief bezig te laten zijn. Dat gebeurde in de vorm van een workshop. Na schooltijd was er nog een sessie voor de kinderen die andere workshops hadden gevolgd. Sommige kinderen waren zo enthousiast, dat ze graag terugkwamen voor een tweede knutselronde.

Natuurlijk ging het niet alleen om knutselen met crêpepapier, stickers plakken en het rijgen van snoep. De kinderen kregen eerst te horen dat een Palmpasenstok symbool staat voor de hele Goede Week. Zoals het groene takje, waarmee de intocht in Jeruzalem wordt herdacht. Het broodhaantje, onder andere als symbool voor het Laatste Avondmaal. De kruisvorm van de stok, die verwijst naar de dood van Jezus. En de eitjes en lentebloemen, als tekenen  van nieuw leven, oftewel de verrijzenis van Jezus op de derde dag na zijn dood. Pasen! Lente!

De kinderen die na afloop met hun Palmpasenstok naar de kerk gingen, konden daar aan pastoor Rijs en kapelaan Sebastian laten horen hoeveel ze al wisten. In de kerk werd het pas echt gezellig. De stokken werden bewonderd en er werd veel gelachen en een leuk liedje gezongen. En natuurlijk werden de buxustakjes gezegend, zodat de Palmpasenstokken helemaal áf waren.   

 

Volgend jaar weer? Volgend jaar weer!