i

Parochies VOMMMM

 

Jaartal

Gebeurtenis

1350

Vanaf deze tijd is Ottersum een zelfstandige parochie

1372

Tot nu toe oudst bekende optekening van “Oetershem” door pastoor Johannes Benne

1441

Ottersum bij het land van Kleve

1694

Bouw van de eerste kapelanie

1695

Hertog van Kleve erkent de kapelanie

1748

De klokken worden door Jean Petit gegoten

1770

Er wordt een begin gemaakt met de ontginning van de Panovense en Zelderse heide

1775

Ten tijde van pastoor J. ten Back wordt de pastorie door brand verwoest

1782

Pastoor Broeckwijlder bouwt de huidige pastorie

1798

Franse inval; de oprichting van de gemeente Ottersum met J. Noy als onze eerste burgemeester

1804

Hij wordt opgevolgd door H. Quikbörner

1806

Jan Geene, oudst bekende schoolmeester van Ottersum

1809

Verzoek om eigen school in de Aaldonk

1815

Na de Franse tijd komt Ottersum bij Nederland

1819

De bouw van een “schoolvertrek”

1830

Wij worden onderdanen van koning Leopold van België, we hebben zelfs een Belgische pastoor, van Stapel

1839

Definitief bij Nederland

1840

Aanleg van de rijksweg

1842

Burgemeester W. Theunissen wordt opgevolgd door K. v.d. Loo

1844

De bouw van de kruiskerk door pastoor van Berkel

1848

De aanleg van de Ottersumseweg en de bouw van de molen de Reus

1853

Bij bisdom Roermond; Petrus Verheggen is hier pastoor

1856

Gerardus Pubben wordt koster

1862

De vorming van het dekenaat Gennep

1866

Het verzoek voor een eigen parochiekerk in het Ven wordt afgewezen

1867

Ten tijde van pastoor Peeters wordt de toren gebouwd

1870

De bouw van de huidige kapelanie.
Burgemeester J. Grutters wordt opgevolgd door Esser

1882

De zusters komen op Roepaan.  J. van Haeff is dan hier pastoor

1888

Verzoek om een eigen school in ’t Ven wordt afgewezen

1890

De bouw van een nieuwe openbare school voor 300 leerlingen

1891

Deze wordt gevolgd door de bouw van een onderwijzerswoning

1896

De stichting van het zustershuis in het Stepke met meisjesschool en bewaarschool ten tijde van pastoor America

1899

De harmonie wordt opgericht

1902

Burgemeester H. Grutters wordt opgevolgd door v. Grunsven

1903

Het gemeentehuis en de boterfabriek worden gebouwd

1904

Ottersum krijgt een hulppostkantoor (naast ’t Praothuus, tegenwoordig Logement de Reiziger)

1905

Het kerkbestuur o.l.v. pastoor J. Geurts besluit tot een meerjarenplan i.v.m. de restauratie van kerk en toren

1913

De in gebruikname van de tramlijn Venlo Nijmegen

1919

Burgemeester Sengers volgt van Grunsven op

1921

Juf Goossens begint aan een lange onderwijscarrière

1925

Na kapelaan Hoogeland komt kapelaan Peeters

1927

Verzoek vanuit Milsbeek om een eigen kerk

1928

De openbare jongensschool wordt een bijzondere school

1929

Pastoor Heymans vertrekt, van Laer komt
J. van Rens wordt als onderwijzer benoemd

1930

In februari wordt begonnen met de bouw van de nieuwe kerk aan de St. Jansstraat.

Milsbeek wordt eigen parochie

1931

De inzegening van de kerk op 21 december.
De oude kerk op het kerkhof wordt afgebroken.

Opening van de school in Milsbeek;
Juf Akkers en meester Bindels gaan daar heen

1932

G. Pubben wordt koster

1933

Op 18 september vindt de consacrering van de nieuwe parochiekerk plaats.

Juf Pubben, Juf Lueben, meester Nagels en meesters Jaspers gaan naar de nieuwe school in ’t Ven. Ottersum is leeggelopen!

1935

Kapelaan Mooren wordt opgevolgd door Cremers

1937

Afscheid van meester Smeets, het legendarische hoofd van Ottersum

Benoeming van W. Vullings en A. Smits

1939

Meester Holleman vertrekt naar Curacao

Door verraad springt op 10 mei ’s morgens de Gennepse spoorbrug over de Maas niet in de lucht. De oorlog is begonnen.

Kapelaan Driessen volgt kapelaan Miedema op

1942

Op 25 november worden de klokken weggehaald

1943

De beschildering van het priesterkoor door Daan Wildschut

1944

Op 30 januari start pastoor van Laer een actie voor een nieuw en groter kerkorgel.

Evacuatie van het hele dorp op 19 oktober vanwege het oorlogsgeweld.

1945

13 februari vindt de bevrijding van Ottersum plaats.

1946

In de kerk wordt een gestukadoord gewelf aangebracht

Burgemeester Janssen volgt Sengers op

40-jarig priesterfeest van v. Laer. Aanbieding van het H. Hartbeeld aan de St. Janstraat

Afscheid van kapelaan Driessen; hij wordt bouwpastoor in Middelaar

1947

Kapelaan Bettonville komt naar Ottersum. Met meester Smits is hij de grote gangmaker voor de jeugdbeweging

’t Ven wordt rectoraat

1948

Het in 1944 bij B. Pels in Alkmaar bestelde orgel wordt geplaatst en ingewijd

1949

De klokkenwijding

1950

De eerste klas Van de jongensschool gaat naar de zusters

1952

De beelden uit de oude kerk worden gerestaureerd en in de nieuwe kerk geplaatst

1953


In de kerk wordt een geluidsinstallatie aangebracht

Kapelaan Bernard G. de Lange komt naar Ottersum.

1954

Zilveren pastoraat van pastoor van Laer; aanbieding van de gouden paramenten (miskleren)

Zuster Domitia (de Miets) wordt opgevolgd door zuster Adolfa, het laatste hoofd van de meisjesschool

1956

Installatie van pastoor Geurts uit Geysteren

1958

Opheffing van de zustersschool; samenvoeging met de jongensschool

1961

Het zilveren priesterfeest van pastoor Geurts en de komst van kapelaan Dings

1963

Er wordt een parochieraad opgericht

Het hekwerk (stekètsel) rond de kerk wordt verwijderd

Meester Jacobs maakt plaats voor meester Webers

1964

Er komt een bibliotheek met leeszaal

1965

21 november overlijden van Burgemeester Janssen

Start van de gezinsbijdrageregeling

Piet Cöp, Ottersums laatste neomist

1966

16 maart benoeming van Burgemeester Berger, de laatste burgemeester van Ottersum

1967

Kapelaan van de Ven volgt Dings op

Afscheid mej. M. Goossens na 45 jaar voor de klas gestaan te hebben

1968

Bouw van de lagere school aan de Goorseweg

1969

Oprichting van de Stichting Katholiek Onderwijs Ottersum. Tot dan toe was het kerkbestuur het schoolbestuur.

1972

Afscheid pastoor A. Geurts en kapelaan van de Ven

Installatie pastoor Jacobs

1973

1 jan. opheffing van de gemeente Ottersum. “Onze burgemeester Berger wordt na de fusie van Ottersum en Gennep burgemeester van de nieuwe gemeente.

Restauratie pastorie (duurt 1 jaar)

1974

Verschijning van het eerste parochieblad

Afscheid van meester van Rens

1976

Gerrit Pubben legt kosterschap neer

1977

Oprichting van een oudercomité

Afscheid meester Smits

Op 16 april kerk na ketelbrand onder het roet. Voor zes weken wordt de gymzaal noodkerk

Aanschaf van een electronisch kerkorgel t.w.v.f 31.000.

Het pijporgel wordt na een leven van vele storingen buiten gebruik gesteld

1978

Grondige restauratie van de lagere school

1979

Bouw van een dagkapel en plaatsing van een nieuwe altaartafel

1980

Vernieuwing van de wijzerplaten van de toren

18 mei overlijden van Pastoor A. Geurts

12 tot 20 dec. feestweek bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de huidige kerk

1987

In mei afscheid van pastoor Jacobs

In augustus installatie van pastoor Paquay

1988

Op 18 april brandt de basisschool op 2 lokalen na helemaal af.

1990

In september wordt de nieuwbouw van basisschool De Brink feestelijk in gebruik genomen.

1993

Nieuwe plannen voor pastoraatsgroep, catechese, gemeenschapsopbouw, diaconie en liturgie

1996

Restauratie van het kerkgebouw (nieuwe leien; toren en ramen grondig opgeknapt)

1999

Het Pelsorgel wordt door vrijwilligers weer bespeelbaar gemaakt.

2004

In juni afscheid van pastoor Bert Paquay, maar hij blijft parochiaan.

2005

In januari installatie van pastoor René Schols

2006

Voorjaar: Plannen voor restauratie van het grote orgel worden in het kerkbestuur vastgesteld en aanbesteed. Flentrop orgelbouw uit Zaandam krijgt de opdracht.

2007

Het dekenaat Gennep wordt met dat van Venray samengevoegd. Voortaan heet het dekenaat Venray-Gennep. De pastoor van de St Petrusbanden parochie van Venray is de deken.

2008

Oud pastoor Bert Paquay viert in april zijn 40 jarig priesterjubileum.
Op 7 september feestelijke inwijding van het gerestaureerde orgel met concert door Ton van Eck, adviseur KKOR tijdens de restauratie.

2009

Jos van der Kooy, stadsorganist van Haarlem, geeft een concert op het vernieuwde orgel.

2010

In het vroege voorjaar legt de vrijwilligers-klussengroep een verlichting aan de voet van de voorgevel van onze kerk aan.

2014

Het kerkbestuur van onze parochie fuseert met de kerkbesturen van Milsbeek en Ven-Zelderheide tot één VOM-kerkbestuur.

Komst van kapelaan Martinus Rijs

2015

Als gevolg van de benoeming van pastoor Schols tot pastoor van de parochies van Mook, Middelaar en Molenhoek fuseren de kerkbesturen van het VOM en van de noordelijke parochies tot één VOMMMM-kerkbestuur.
Het in 1974 opgerichte parochieblad dat tevens dorpsblad was, houdt op 31 december 2015 op te bestaan.

2017

-

In maart installatie van pastoor Martinus Rijs.
Komst van kapelaan Sebastian Eriyangalath.