i

Parochies VOMMMM

Op zaterdag 4 mei worden twee oecumenische vieringen gehouden, in Milsbeek en in Mook.

In de kerk in Milsbeek begint de dienst om 18.50 uur.
Aansluitend start om 19.30 een stille tocht naar het burgermonument waar kransen worden gelegd. Van daar gaat de stoet naar het militair ereveld. Na het luiden van de klokken en twee minuten stilte zijn daar toespraken, muziek en kransleggingen.

In de kerk in Mook begint de dienst om 19.00 uur. Deze wordt verzorgd door het gemengd koor van Mook. De voorganger van de Hervormde Gemeente zal ook meewerken aan deze viering.
Aansluitend gaan we samen in een stille tocht naar het Engels Kerkhof aan de Groesbeekseweg. Daar zal de Broederschap van de Sangers op verzoek van burgemeester Gradisen een speciaal lied ten gehore brengen.

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!