i

Parochies VOMMMM

Uit de Fondsenwervingcommissie, die tot doel had een ton bij elkaar te brengen om de verwarming, het geluid en het licht in de kerk te verbeteren, ontstond een nieuw initiatief voor Molenhoek.

De stichting Culturele Activiteiten Molenhoek (CAM) werd opgericht die zich ging inzetten voor het organiseren van verschillende activiteiten in het kerkgebouw en de sacristie van Molenhoek. Dat was namelijk de wens van provincie en gemeente bij hun toewijzing van subsidie ten bate van de grote herstelwerkzaamheden.

De CAM organiseert daarom (semi)culturele activiteiten voor de inwoners van Molenhoek en directe omgeving. Het gaat daarbij om exposities, lezingen en voordrachten, concerten, kleinschalige toneelvoorstellingen, etc.

Gestreefd wordt naar een gevarieerd programma, toegankelijk voor een breed publiek en daarom worden de toegangsprijzen ook bescheiden gehouden.

Voor meer informatie over Stichting CAM zie:  www.stichtingcam.nl