i

Parochies VOMMMM

Tijdens een mooie Eucharistieviering hebben we op 15 augustus bij de Mariakapel aan de Eindweg in Middelaar gevierd dat wij een Moeder in de hemel hebben.

Net als kinderen naar hun moeder gaan met hun vreugde, pijn, verdriet en verhalen over wat ze hebben meegemaakt, zo mogen wij ons hart uitstorten bij Maria. Dan vinden we innerlijke rust, want zij neemt alles mee naar Jezus, die ons kan genezen en troosten.

Maria is in de hemel opgenomen, met ziel én lichaam.
Dat geeft ons de hoop en de zekerheid dat de hemel ook onze bestemming is.