i

Parochies VOMMMM

Misintenties voor de vieringen in Middelaar kunnen worden opgegeven bij:

Lia Leijen, tel. 024 - 696 28 88.

Voor een misintentie wordt een bijdrage van € 20,- gevraagd. 


Als u bij ons een intentie opgeeft, dan geeft u daarmee automatisch de toestemming dit te vermelden in het parochieblad en de streekbladen. Wilt u dit niet, dan verzoeken we u dit schriftelijk aan ons te melden bij het opgeven van de intentie.